Foto: Stein Erik Lunde

Lyngfamilien Ericaceae

Greplyng Kalmia procumbens  Synonym: Loiseleuria procumbens (L.) Desv.  Azalea procumbens L.

Duolbadaas (deaškedas)
Krypljung
Kryblyng
Sielikkö
Sauðamergur
Trailing Azalea
Alpenazalee

Loiseleuria - Etter den franske botanikeren Jean Louis Auguste

procumbens - Som ligg på bakken.

Vanlig

Greplyng

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv