Juncus alpinoarcticulatus ssp. alpestris

Nordaflora     Home    Index to families   Sivfamilien Juncaceae
Skogsiv, nordlig

Nordlig skogsiv    Juncus alpinoarcticulatus ssp. alpestris Chaix

Synonym: J. alpestris Hartm. (ssp. alpestris)

Davvejiekta
Nordtåg
Sod-Siv
Rantavihvilä
Mýrasef
Alpine rush
Alpen-Binse

Navnet betyr:  Juncus - Latinsk navn på siv hos Plautus, d. 184 f.Kr.
alpinoarticulatus - sammensatt av alpinus (som hører til i fjellet) og articulantus (med ledd)
alpestris - Som veks i fjellet

Høgde: 10 - 30 cm

Voksested: Grøfter, gressmyr, stier, strender, skogkanter

Vanlig i T&F, men utbredelsen er ufullstendig undersøkt.

Dato:                        
Funnsted: Jøvaren            
Høgde o. h:   70 m        

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: