NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Cohkkesnjuovvi    Styvt braxengräs     Tummalahnanruoho      Sortgrøn Brasenføde     Stinnur álftalaukur     Quillwort    See-Brachsenkraut
 
Brasmegrasfamilien Isoëtaceae


 

  

          

Stivt brasmegras  Isoëtes lacustris L.


Isoetes - Av gresk isos, lik, og etos, år. Navn på en Sedum - art hos Plinius, d. 79.

Lacustris - Som veks i vatn.

Små rosetter 5-15 cm med løkaktig rot som veks i vatn. Antakelig vanlig, men underrapportet.


23.09.2017
Holmevannet, Nordreisa, Tr.