Hupersia selago

Nordaflora     TilbakeHOME                                 BACK  to Index to families    Kråkefotfamilien Lycopodiaceae
Lusegras

Lusegras  Hupersia selago

Synonym: Lycopodium selago L.; Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.
Dihkkerássi  (ssp. selago)
Lopplummer (ssp. selago)
Otteradet Ulvefod (ssp. selago)
Ketunlieko (ssp. selago)
Skollafingur (ssp. selago)
 Fir Clubmoss (ssp. selago)
Tannen-Bärlapp (ssp. selago)


Huperzia - Etter Joh. Huperz (1700-talet).

Selago - Kanskje et keltisk navn på et bar tre, latinsk plantenavn hos Plinius, d. 79.

Vanlig

Dato:                       
Kommune:             
Høgde o. h:           

5-15 cm. Gaffelgreinet stengel med barnålaktige blad i 8 lengderekker. Gule sporehus i bladhjørnene et stykke nedenfor toppen. I toppen sitter yngleknopper som spretter ut ved trykk. Skott ikke innsnørte mellom årsskotta.


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

 I låglandet vokser arten i åpen skog og hei, også i barskog. På fjellet særlig på heier, snøleier og topp-platåer. Utbredt i hele Skandinavia, meget vanlig. Jotunheimen over 2000 m. Troms 1635 m. Meget vid totalutbredelse: Europa, Grønland, Nord- og Sør-Amerika, flere øygrupper i det sørlige Atlanterhav, Nord- og Sentral-Asia, Tasmania, New Zealand.


Plantene på seine snøleier og i høgfjellet har likheter med H. arctica og kan muligens høre til denne, men det er hittil ikke stadfestet.

Giftig. Som navnet tyder på har lusegras vært anvendt i folkemedisinen. I likhet med andre kråkefotarter inneholder lusegras spesielle alkaloider (særlig lycopodin) og avkok av planten har vært brukt mot utøy på krøtter og mennesker.