Hupersia apressa

Nordaflora     TilbakeHOME                         BACK  to Index to families    Kråkefotfamilien Lycopodiaceae
Fjellusegras

Fjellusegras  Hupersia apressa  (Bach. Pyl. ex Desv.) Å. & D. Löve

Synonym: Lycopodium selago L var. appressum.; Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. var. appressa (Bach. Pyl. ex Desv.) Lycopodium selago L. ssp. arcticum Grossh. ex Tolm.

Dihkkerássi
Groddlummer (ssp. arctica)
Otteradet Ulvefod (ssp. selago)
Ketunlieko (ssp. selago)
Skollafingur (ssp. selago)
 Fir Clubmoss (ssp. selago)
Tannen-Bärlapp (ssp. selago)

Huperzia - Etter Joh. Huperz (1700-talet).

Selago - Kanskje et keltisk navn på et bar tre, latinsk plantenavn hos Plinius, d. 79.

Boreal / arctic / circumpolar


5-15 cm. Gaffelgreinet stengel med barnålaktige blad i 8 lengderekker. Gule sporehus i bladhjørnene et stykke nedenfor toppen. I toppen sitter yngleknopper som spretter ut ved trykk. Skott ikke innsnørte mellom årsskotta.


 

 I låglandet vokser arten i åpen skog og hei, også i barskog. På fjellet særlig på heier, snøleier og topp-platåer. Utbredt i hele Skandinavia, meget vanlig. Jotunheimen over 2000 m. Troms 1635 m. Meget vid totalutbredelse: Europa, Grønland, Nord- og Sør-Amerika, flere øygrupper i det sørlige Atlanterhav, Nord- og Sentral-Asia, Tasmania, New Zealand.


Plantene på seine snøleier og i høgfjellet har likheter med H. arctica og kan muligens høre til denne, men det er hittil ikke stadfestet.

Giftig. Som navnet tyder på har lusegras vært anvendt i folkemedisinen. I likhet med andre kråkefotarter inneholder lusegras spesielle alkaloider (særlig lycopodin) og avkok av planten har vært brukt mot utøy på krøtter og mennesker.