Foto: Ivar Heggelund    

Orkidéfamilien Orchidaceae

Brudespore  Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Moarserássi
Brudsporre
Langakset Trådspore
Kirkiruoho
 
Fragrant Orchid
Mücken-Händelwurz

Gymnadenia - Av gresk gymnos, naken, og aden, kjertel.

conopsea - Av gresk konops, mygg. Mygglignende.

Spredte forekomster på kalkrik jord, rikmyr, veigrøft og lign. i T & F

Høgde: 10- 40cm

Voksested

Dato:                        
Funnsted  Nordreisa, Gjøvarden          
Høgde o. h:       200 m    

Brudespore

Rødlistestatus:

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv