NORDAFLORA        Home      index to fam    
  Snauveronika Veronica serpyllifolia L.

Synonym: V. borealis (Laest.) Neuman, V. humifusa Dicks., V. tenella All.
Giddateadjarássi
Majveronika
Glat Ærenpris
Orvontädyke
Lækjadepla
Thyme-leaved Speedwell
Quendel-Ehrenpreis

Navnet betyr:
1.Veronica - Stavefeil fra vettonica hos Plinius (d. 79), en plante fra landet til vettonene (i Spania).
2.Namnet Veronica anses av noen forfattere å hedre den hellige Veronica, som vasket Jesu føtter.
serpyllifolia - Med blad som Thymus serpyllium ( en timian art).Vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

NEXT

09. 01 2014 Ivar Heggelund