Nordaflora     TilbakeHOME            BACK  to Index to families   Leppeblomstfamilien Lamiaceae
Kvassdaa

Kvassdå  Galeopsis tetrahit

Synonym: G. carthusianorum auct.

Biipogárremas  
Pipdån  
Almindelig Hanekro
Karheapillike  
Hjálmgras
Common Hemp-Nettle
Gewöhnlicher Hohlzahn

Galeopsis - Av gresk galee, kigjen eller mar, og -opsis, som ligner. Navn på dauvnesle hos Dioskorides og Plinius, 7o.

Tetrahit - Av gresk tetra, fire; med fire render eller kanter.

Vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:             
Høgde o. h:           


Arter som ligner: Vrangdå
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: