NORDAFLORA      Home        Index to families  Snellefamilien    Equisetaceae
Fjellsnelle Fjellsnelle   Equisetum variegatum  Schleich.

Synonym: E. tenue Spreng., Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin

Girjegordde
Smalfräken
Liden Padderok
Kirjokorte
Beitieski
Variegated Horsetail
Bunter Schachtelhalm

Equisetum
- Av latin equus, hest, og seta, tagl. navn på åkersnelle hos
Plinius, d. 79,

variegatum - brokete.Vanligst i Nord- Norge, spredt i fjellet sørpåArter som ligner: Dvergsnelle
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: