Foto: Stein Erik Lunde

Grasfamilien poaceae
Russekveke Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev  Synonym: Roegneria fibrosa  (Schrenk) Nevski

   Nuortaguoita       Siperian­vehnä    

  Rysselm

Rødlistekategori: EN - Sterkt truet
Navnet betyr:
Elymus - Gresk elymos, navn på et slag hirsekorn hos Hippokrates, 400 f.Kr.,
fibrosus - trevlete.


Sjelden art som bare vokser ved elvene Tanaelv og Karasjokka i Finnmark.

Karasjok 21.08. 2017

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv