Foto: Ivar Heggelund    

Soldoggfamilien Droseraceae
Smalsoldogg  Drosera longifolia
Synonym: D. anglica Huds.

   -?-       

 Storsileshår 

 Langbladet Soldug   

 Great Sundew 

 Langblättriger Sonnentau 

 Pitkälehtikihokki


Navnet betyr:
Drosera - Gresk droseros, av drosos, dogg, navn på soldogg hos Migjenhias Lobelius, 1581.
longifolia - med lange blad.

Høgde: 5- 15 cm

Liten, rødlig kjøttetende myrplante. Sjelden i Finnmark, vanligere i Troms og videre sørover.

Arter som ligner: Rundsoldogg
Skillekarakterer: Bladformen


Dato: 
Voksested: Spåkenes, Nordreisa
Høgde o. h: 20m

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv