Nordaflora     Home               Index to families   Korsblomstfamilien Brassicaceae
Grårublom topp  

(Grårublom*)  Draba cinerea syn. D. árctica J. Vahl

Draba - Av gresk drabe, skarp eller beisk, brennande. navn på honningkarse hos Dioskorides, år 70, cinerea - askegrå

Storvokst eksemplar fra Sieima, Nordreisadalen Troms som er bestemt til grårublom.

* Det er diskusjon om denne populasjonen hører til D. cinerea!

Rødlisteart: Sårbar

Nordlig unisentrik, Finnland, Svalbard

NESTE BILDE

Behåring Behåring