Foto: Stein Erik Lunde

Korsblomstfamilien Brassicaceae

Grårublom  Draba cinerea syn. D. árctica J. Vahl

Nuortagazzabađvi
 
 
 
 
 
 

Draba - Av gresk drabe, skarp eller beisk, brennande. navn på honningkarse hos Dioskorides, år 70, cinerea - askegrå

Storvokst eksemplar fra Sieima, Nordreisadalen Troms som er bestemt til grårublom.

Det er diskusjon om denne populasjonen hører til D. cinerea!

Rødlisteart: NT - nær truet

Nordlig unisentrik, Finnland, Svalbard

 

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv