Foto: Ivar Heggelund     Foto: Stein Erik Lunde

Orkidéfamilien Orchidaceae

Lappmarihand    Dactylorhiza lapponica Synonym: D. pseudocordigera (Neuman) Soó, D. traunsteineri (Saut.) Soó ssp. urvifolia (F. Nyl.) Soó, D. traunsteineri (Saut.) Soó ssp. lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó, D. traunsteineri traunsteineri (Saut.) Soó var. blyttii (Rchb. f.) Soó, Orchis lapponica Laest. ex. Hartm.
Oarjeseakkageapman
Lappnycklar
Laplands-Gøgeurt
Lapinkaitakämmekkä
 
Lapland Marsh-orchid
 

Dactylorhiza -
Av gresk daktylos, finger, og rhiz, rot. Orchis-artar med handflikker knollar høs Sergej Nevski, 1937, til erstatning for Dactylorchis.
lapponica
fra Lappland (Nord-Fennoskandia).

Høgde: 12 -25 cm

Voksested :  Rikmyr og annen kalkrik grunn

Dato:                        
Funnsted    Nordreisa, Hamneidet        
Høgde o. h:     100 m      

Tilbake i tid og under sørligere himmelstrøk ble alle orkidéer betraktet som afrodisiakum. Rota ble tørket og malt til ”saleppulver”. Oppskriften på en god elskovsdrikk er lett å huske: Saleppulver røres ut i varm melk og krydres med ingefær. I Norge har slik bruk neppe vært særlig vanlig, men orkideene regnes av mange som en litt fornem plantefamilie. Alle orkidéer i Norge er fredet!

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv