Foto: Ivar Heggelund     Foto: Stein Erik Lunde

Orkidéfamilien Orchidaceae

Engmarihand  Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Synonym: Dactylorchis incarnata (L.) Verm., Orchis angustifolia auct., O. incarnata L., O. latifolia auct., O. strictifolia Opiz; Dactylorhiza incarnata (L.) Soó var. borealis (Neuman) Hyl., D. incarnata (L.) Soó var. dunensis (Druce) Hyl., D. incarnata (L.) Soó var. latissima (Zapal.) Hyl. (ssp. incarnata); Dactylorchis cruenta (O. F. Müll.) Verm., Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó, D. incarnata (L.) Soó var. cruenta (O. F. Müll.) Hyl., Orchis cruenta O. F. Müll. (ssp. cruenta);

 Ruksesgeapman     Ängsnycklar  

Punakämmekkä     Kødfarvet Gøgeurt

Early Marsh-orchid  Fleischrotes Knabenkraut


Dactylorhiza - Av gresk daktylos, finger, og rhiz, rot. Orchis-artar med handflikker knollar hos Sergej Nevski, 1937, til erstatning for Dactylorchis
incarnata - Kjøttfarga

Blodmarihand Dactylorhiza cruenta som ofte regnes som en underart eller variasjon av engmarihand har flekker på bladene og mye mørkrødt pigment i stilk og bladslirer

På fuktig eng og myr nord til Karlsøy og Nordreisa, men sjelden i Troms
Høgde: 30 cm

Dato: 14-07-2016
Voksested: Nordreisa, Spåkenes
Høgde o. h: 15 m

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv