NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Lottecalbmi Polargullpudra Lapinlinnunsilmä Dværg-Milturt
 Sildrefamilien Saxifragaceae


Dvergmaigull

Chrysosplenium tetrandrum (N. Lund) Th. Fr.

Synonym: C. alternifolium L. ssp. tetrandrum (N. Lund) Blytt & O. C. Dahl

Chrysosplenium - Av gresk chrysos, gull, og splen, milt. Navn på maigull hos Tabernaemontanus,1588.
Tetrandrum - Med fire pollenbærere.


Flerårig urt, 2–10 cm høy med krypende overjordsstengler. Dvergmaigull er en nordlig art som vokser ved kilder, i myrkanter, vierkratt og ved fuglefjell fra Nordland til Finnmark, samt på Svalbard.
Høgde:

Dato: 3.08.13
Voksested: Virdnemuotki, Kautokeino
Høgde o. h:         
2013. 29. 12