NORDAFLORA        Home      index to fam   Starrfamilien Cyperaceae
Nordlandsstarr
Nordlandsstarr  Carex  aquatilis Wahlenb.

Gámasuoinlukti
Norrlandsstarr
Vand-Star
Vesisara
 
Water Sedge
Wasser-Segge

Betydningen av navnet:
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr.,

aquatilis - Som hører vatnet til

Hemiarctic / Circumpolar

 

Vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:           

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund

Nordpå ble flaskestarr tidligere brukt i fottøy (komager) særlig av samene. Det ble først knytt i bunter og hengt til tørk. Det ble da kalt for "senna" eller "sennagress". I denne betegnelsen inngikk sikkert også andre lignende starrarter, blant annet sennegress , men denne er ganske sjelden, særlig i Finnmark. Blant kystbefolkningen gikk denne bruken ut i slutten av 1940 åra. Hos samene senere.