Foto: Stein Erik Lunde
Starrfamilien Cyperaceae
Trillingstarr   Carex tenuiflora Wahlenb.
 
   Rohtolukti     Tågstarr      Viitasara
   Sphagnum-Star
 
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr
tenuiflora - med små (og lite synlige) blomster
 
Ligner nubbestarr, men litt stivere og opprett. Blad ca halvparten så lange som stråene. Myrkanter, vierkratt og fuktig bjørkeskog. Nordlig, østlig utbredelse. Indre Troms og Finnmark og sørover til Hedmark.
Høgde: 20- 30 cm


Den virtuelle floran
Svalbardflora
NBF fotoarkiv