Foto: Stein Erik Lunde
Starrfamilien  Cyperaceae
Vierstarr   Carex stenolepis Less.  Synonym: C. xgrahamii Boott, C. vesicaria L. var. alpigena Fr.
 
Bihcoslukti  Gölstarr  Kurmitsansara
Elv-Star        Mountain Bladder-sedge
 
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr
stenolepis - Med smale skjell.
 
Myr, bekker, fuktig vierkratt. Nøytral til kalk. mindre vanlig og ujevnt spredt. Vokser i den subalpine og lavalpine sone.
 
Høgde: 30- 60 cm
 
Den virtuelle floran
Svalbardflora
NBF fotoarkiv