Foto: Stein Erik Lunde

Starrfamilien Cyperaceae

Pølstarr      Carex mackenziei  V. I. Krecz.

Synonym: C. norvegica Willd. ex Schkuhr
Dážalukti
Norskstarr
Lagune-Star
Merisara
Skriðstör
Norway Sedge
 

Navnet betyr: 

Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr.,

mackenziei - Etter den amerikanske utforskeren A. Mackenzie (1764-1820)

Boreal / Circumpolar

Høgde: 5- 30 cm

Oftest gulgrønn plante som er ganske vanlig i strandeng nordpå, mest rundt brakkvannspøler. Mer spredt sørover langs kysten.
Vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h: 1m          

Arter som ligner: Gråstarr
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer: Hos pølstarr er toppakset lengst, og har hannblomster ved grunnen. De andre aksene er rene hunnaks. Aksene sitter tettere hos pølstarr enn hos gråstarr.

   

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv