Foto: Stein Erik Lunde
Starrfamilien Cyperaceae
Nubbestarr Carex loliacea L.
 
Vuovdelukti  Repestarr  Korpisara
Finstrået Star  Lolchartige Segge
 
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr
loliacea - Som ligner Lolium.
Lolium - Latinsk navn på et åkerugras hos Vergil, d. f.Kr.
 

Vokser i glisne tuer i vierkratt, myrkanter og sumpskog på litt næringsrik grunn. Spredte vokseplasser i nord.
 
Dato: 23. 08. 2009
Voksested: Nordreisa, Ansamukka
Høgde o. h: 100 m
 
Den virtuelle floran
Svalbardflora
NBF fotoarkiv