Foto: Stein Erik Lunde
Starrfamilien Cyperaceae
Finnmarksstarr Carex laxa
 
   Slinzelukti
  Slakstarr
  Velttosara  
  Finstilket Star
 
 
 
 
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr
laxa - åpen, slakk
 
Nordøstlig utbredelse, indre Troms og Finnmark. Vokser på fuktige myrer, ofte på bart slam
Svært sjelden
NT-nær truet
 
Den virtuelle floran
Svalbardflora
NBF fotoarkiv