Foto: Stein Erik Lunde

Starrfamilien Cyperaceae

Trådstarr   Carex lasiocarpa  Ehrh.  Synonym: C. filiformis auct.
Juovkalukti
Trådstarr
Tråd-Star
Jouhisara
 
Slender Sedge
Faden-Segge

Navnet betyr: 

Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr., 

lasiocarpus - Med lodne frukter

Høgde: 50 - 80 cm 

Vanlig, ofte dominerende, på våt gressmyr, vierkratt og strender.  Mindre vanlig i Finnmark. Fruktgjemmene er hårete.

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv