Foto: Ivar Heggelund

Starrfamilien Cyperaceae

 Strengstarr   Carex chordorrhiza  L

Ruohtastuslukti
Strängstarr
Grenet Star
Juurtosara
Vetrarkvíðastör
String Sedge
Fadenwurzel-Segge

Navnet betyr: 

Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr., 

chordorrhiza - Med strengforma jord stengel.

Boreal / Circumpolar

Høgde: 15-25 cm

Vanlig på våt myr og våte strender nord til Troms, litt sjeldnere i Finnmark.

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h: 20 m

           

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv