Foto: Stein Erik Lunde

Starrfamilien Cyperaceae

Kvitstarr  Carex bicolor  All.
Dielkolukti
Brokstarr
Tofarvet Star
Loikosara
Hvítstör  
Bicoloured Sedge
Zweifarbige Segge

Navnet betyr:
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr
bicolor
- Tofarga

Hemiarctic, montane / Circumpolar

Høgde: 5 - 20 cm

Sjelden, bisentrisk art, dels i Dovrefjell området, dels fra Nordland til Finnmark. I Børselv Fi nnmark helt ned til sjøen

Dato:                    
Kommune:    Nordreisa, Javreoaivvit        
Høgde o. h:    800 m       

Rødlistekategori: NT

Kvitstarr    Foto: Stein Erik Lunde

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv