Foto: Stein Erik Lunde

Klokkefamilien Campanulaceae

Høgfjellsklokke  Campanula uniflora  

Gironbiellu
Fjällklocka  
Enblomstret Klokke
Kiirunankello
Fjallabláklukka
Alpine Hairbell, Alpine Bluebell
 

Campanula - Diminutiv av latin campana, klokke. Navn på klokke-artar hos Leonhard Fuchs, 1542,

uniflora - en- blomstret

Høgde: 5- 10 cm

Vokser oftest på tørre avblåste rabber, topper og i reinroseheier. Bare på løse kalkrike bergarter. Ved modningen blir stengel og blomsterstilk stivt oppover rettet.

 

 Hoegfjellsklokke   Hoegfjellsklokke 2

 

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv