Klokkefamilien Campanulaceae

Toppklokke   Campanula glomerata L.

Gottebiellu   Toppklocka   Peurankello  Nøgleblomstret Klokke  Clustered Bellflower   Knäuel-Glockenblume

Campanula - Diminutiv av latin campana, klokke. Navn på klokke-artar hos Leonhard Fuchs, 1542,
glomerata - Nøsteforma.


Noen få funn rundt Tromsø og i øst Finnmark. Forvillet fra hager.

Høgde: 15 - 30 cm


Dato: 2007
Voksested: Nordreisa, Hamneidet, blant vierkratt og bjørk i fuktig skog. Ca 100 m fra nærmeste hus. Flere planter.

Høgde o. h: 7 m
Arter som ligner:
Andre arter på bildet: Skogsnelle, småengkall

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv