Foto: Stein Erik Lunde

Ormetungefamilien Ophioglossaceae     Marinøkkelslekta 

Handmarinøkkel  Botrychium lanceolatum   (S. G. Gmel.) Ångstr.
Gieracoavdda
Topplåsbräken
Fliget Månerude
Suikeanoidanlukko
Lensutungljurt
Triangle moonwort
 

Botrychium - Diminutiv av gresk botrychos, drueklase,  

lanceolatus
- Lansettforma, smalt avlang

Høgde:  5 - 15 cm

Svært sjelden art som vokser på kalkrik sandjord i gressbakker enger, setre, sameleirer ved veier m m. Den sterile bladskiva  er gulgrønn, med tjukk midtstilk, flikkene overlapper ikke hverandre, festet ovenfor midten. Fra Hardangervidda til Karasjohka og Unjarga.

Om marinøkler 

Andre arter på bildet: Ryllik

Rødlistekategori: VU

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv