Foto: Stein Erik Lunde

Nellikfamilien  Caryophyllaceae

Småsmelle  Atocion rupestre (syn. Silene rupestris)

Lásessillan
Bergglim
Fjeld-Limurt
Kalliokohokk
 
 
Felsen-Leimkraut

 

Atocion -

rupestris - som vokser på berg

Ganske vanlig på rasmark og i bakker

Foto: Stein Erik Lunde     Foto: Stein Erik Lunde

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv