Foto: Stein Erik Lunde

Småburknefamilien Aspleniaceae

Olavsskjegg Asplenium septentrionale


Sapmi flag   Riesalomot
   Gaffelbräken
    Liuskaraunioinen
   Nordisk Radeløv
    Forked Spleenwort
   Nördlicher

 

 

 

Navnet betyr:
Asplenium - Gresk asplenon, av a, ikke, og splen, milt. Navn på en medisinplante hos Vitruvius, f.Kr.
septentrionale - Nordlig.

Sjelden. Vintergrønne, gaffeldelte blad med noen få flikker og enkelte tenner i spissen. Sporehopene dekker tilslutt hele undersida av bladflikkene. Spredt og sjelden i nord.

I Troms ligger de fleste (8) voksestedene fra Senja og vestover. I midt- og nordfylke er det tilsammen 3 lokaliteter, Karlsøy, Haukøy (i Skjervøy) og Nordreisa, i følge Engelskjøn & Skifte 1995.
Nordgrensen for arten ligger i Børselv i Finnmark

Den ”klassiske” lokaliteten i Nordreisa ligger i Fahttavarri og ble oppdaget av Yngvar Mejland i 1932. Den er senere ikke gjennfunnet.

I 1998 fant Ole Isak Solbakken en stor forekomst i Cearretgaisa i Oksfjord. I 2012 fant Stein Erik Lunde olavsskjegg i Lundefjellet nær Storslett, slik at det nå er til sammen 3 lokaliteter  i dette område.Bildet nedenfor til venstre: En nyoppdaget rik forekomst i Oksfjord, 1998, (O. I. Solbakken 2002)

  

Høgde: 250 m
Sted:    Oksfjord
Høgde over havet:
Dato: 03.09.07 

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv