Foto: Ivar Heggelund   

Nellikfamilien Caryophyllaceae

Kalkarve Arenaria pseudofrigida

  Polarnarv

  Tunturiarho

  Tundra sandwort  Fringed Sandwort

  Wimper-sandkraut

Arenaria - av latin arena, sand eller sandslette. Plantenavn hos Caspar Bauhin, 1673,
pseudofrigida - uekte frigidus ( frigidus - kald, som veks i kalde strøk). 

Svært sjelden, bare på den nordlige delen av Varangerhalvøya.
Vokser i løse tuer. Finns ellers på Svalbard og ett område øst i Finnland.

Høgde: 2 - 6 cm
Sted: Syltefjord
Høgde over havet: 50m

Arter som ligner: Skredarve
Skillekarakterer: Kalkarve har dobbelt så store blomster - kronblad mye lengre enn begeret.

Rødlistekategori: NT

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv