Foto: Ivar Heggelund    

Nellikfamilien Caryophyllaceae

Skredarve  Arenaria norvegica

Fierrannárva
Skredarv
 
Norjanarho 
Skeggsandi
Arctic Sandwort

Betydningen av navnet:

Arenaria - av latin arena, sand eller sandslette. Plantenavn hos Caspar Bauhin, 1673

norvegica - fra Norge

Høgde: 2- 7 cm

Spredt på kalk- eller olivinrik skredjord og berghyller. Lause tuer med nedliggende skott. Enkelte kanthår ved bladenes basis.

     Skredarve

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv