NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Davvesillan Polarblära Pohjanailakki Polar-Pragtstjerne Artic White Campion (ssp. furcata)
  Nellikfamilien       Caryophyllaceae

Småjonsokblom, finnmarkjonsokblom
Silene involucrata ssp. tenella

Syn: Melandrium furcatum (Raf.) Hadac; Melandrium affine (J. Vahl ex Fr.) J. Vahl
Silene - Oppkalt etter Silen, følgesvennen til Bacchus. Plantenavn hos Migjenhias Lobe-bus, 1576, involucrata - Med ei hylle (støtteblad) omkring blomstene, tenella - grann, tynn.

Svært sjelden, langsmed Alta/ Kautokeino elva (Fi) og  Reisaelva (Tr). Vokser primært i rasmark og i sprekker på baserikt berg., sekundært på sand og grus på elveører.

Den avbildede planten er fra en ny lokalitet ved Reisaelva som ble oppdaget av  Stein Erik  Lunde og Lars Aarøen den 21 juni 2009.

Småjonsokblom er den mest sjeldne, og derfor selve juvelen blant plantene i nasjonalparken. I Reisadalen er den nå til sammen funnet fem ganger, i 1906, 1933, 1961, 1968 og endelig 21 juni 2009. Nyeste funn: Den 30 juni ble arten funnet på ei elveør på vestsida av elva og ca 700m lengre ned.
I Alta ble den senest sett i 1974. Det ble søkt etter arten på tidligere sekundærlokaliteter på elveører i 2006 men uten hell (Alm & Vange, kommentar 2006). Under forundersøkelsene før utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget ble det funnet fem primærforekomster i Virdnejavri i 1982-83 i reguleringsområdet for utbygginga. Trolig er disse gått tapt og dermed også muligheten for rekruttering av sekundærforekomster nedstrøms i Altaelva.

Dato: 21.06. 2009
Voksested: Troms, Nordreisa, Reisadalen, Ansamukka
Høgde o. h:  Ca 100 m

Arter som ligner: Blindurt

                        
2009. 06. 22