Salicornia pojarkovae Salturt

Nordaflora     TilbakeHOME   Meldefamilien Chenopdiaceae

Kvitsjøsalturt Salicornia dolichostachya ssp. pojarkovae (N. Semenova) Piirainen

Syn: Salicornia pojarkovae

 Lásurttas (Salicornia europaea )

Dato: 19. 07.07              
Kommune:      Alta       
Høgde o. h:    0 

Sjelden østlig plante som vokser noen få steder i Finnmark      

Dato: 15. 07.07              
Porsanger       
Høgde o. h:    1

Sjelden østlig plante som vokser noen få steder i Finnmark      

 Kvitsjøsalturt Salicornia dolichostachya ssp. pojarkovae er en art med karakteristisk utseende. Den er liten, ca 5 cm, og lett å overse. Har du først lært arten å kjenne bør den være lett å oppdage fordi den vokser i sand og leire der det oftest ikke vokser. noe annet. Fargen kan være rød til grønn og den har ikke blad eller blomst i vanlig forstand. Vokser noen få steder fra Alta og østover.