NORDAFLORA        Home      index to fam   Slireknefamilien Polygonaceae  


Sandslirekne  Polygonum raii ssp norvegicum

Synonym: Polygonum aviculare ssp. boreale, P. boreale (Lange) Small


Riddodádir
Sandtrampört , nordtrampört
 
Ruijantatar
Blóðrfi
 
 

Polygonum - Av gresk polys, mange, og gonu, kne. Plantenavn hos Scribonius Largus,
40, og Dioskorides, ca. 70.
aviculare - Matnyttig for fugler.

raii - Etter den engelske botanikeren John Rav (1627-1705).

Denne nordlige strandformen av tungras er ofte utskilt som egen art eller underart.

Dato:                       

Kommune:  Vardø    
Høgde o. h:           

Arter som ligner: Tungras
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund