Melica nutans hengeaks

NORDAFLORA        Home      index to fam   Grasfamilien Poaceae
Hengeaks  Melica nutans

Dávgesuoidni
Bergslok
Nikkende Flitteraks
Nuokkuhelmikkä
 
Mountain Melick
Nickendes Perlgras

Melica - Italiensk navn på durra hos Petrus de Crescentiis (Crescenzi), ca. 1305.

nutans - Nikkende.

Vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa, Gjøvarden     
Høgde o. h:   180 m        


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: Slirestarr

09. 01 2014 Ivar Heggelund