NORDAFLORA      Home     Index to families   Ormetungefamilien Ophioglossaceae     Marinøkkelslekta 
  Handmarinøkkel Botrychium lanceolatum   (S. G. Gmel.) Ångstr.


Gieracoavdda
Topplåsbräken
Fliget Månerude
Suikeanoidanlukko
Lensutungljurt
Triangle moonwort
 Botrychium - Diminutiv av gresk botrychos, drueklase,  

lanceolatus
- Lansettforma, smalt avlang

Høgde:  5 - 15 cm

Svært sjelden art som vokser på kalkrik sandjord i gressbakker enger, setre, sameleirer ved veier m m. Den sterile bladskiva  er gulgrønn, med tjukk midtstilk, flikkene overlapper ikke hverandre, festet ovenfor midten. Fra Hardangervidda til Karasjohka og Unjarga.

 

Olsborg:     21.06.2000  
Høgde o. h:    100 m  

Next

Om marinøkler 

Andre arter på bildet: Ryllik