NORDAFLORA        Home      index to fam   Sildrefamilien Saxifragaceae
Bergfrue

Bergfrue  Saxifraga cotyledon

Duottarnarti
Fjällbrud
Bjergfrue
 
Klettafrú
 
 

Saxifraga - Av latin saxum, bergknaus, og frango, bryte.
Plantenavn hos Marcellus Empiricus, ca. 410,

Cotyledon - Av gresk kotyle, lita skål, kimblad, liten knopp. Plantenavn hos Scribonius Largus, 40.Spredt i Troms og Finnmark

Dato:                       

Kommune:  Nordreisa, Lundefjellet    
Høgde o. h:           

05. 01 2014 Ivar Heggelund