Nordaflora     TilbakeHOME   Rosefamilien  Rosaceae
Blad av flogmure Flågmure Potentilla chamissonis Hultén,
Synonym: P. hookeriana Lehm. (Hultén)
Davvesuorbmarássi
Klippfingerört
Stor Klippe-Potentil
Ruijanpahtahanhikki
 
 
 Potentilla - Av latin potentia, makt eller kraft. Navn på gåsemure hos Leonhard Fuchs, 1542.
chamissonis - Etter den fransk-tyske diktaren og botanikeren Adalbert Chamisso (1781-1838).

Dato:                       
Kommune:   Nordreisa, Gjøvarden          
Høgde o. h:    400 m       


Arter som ligner: Snømure
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: