( Klikk på bildene )

En sjelden orkidehybrid - grønnkurle x skogmarihand 

(Coeloglossum viride x Dactylorhiza fuchsii)

Av Ivar Heggelund

Problemmatisk artsbestemmelse

På en skogstur sto jeg plutselig overfor en plante med et fremmed og nærmest usannsynlig utseende. Til tross for for at planten var høgvokst og hadde stor fargeprakt, viste den seg med nærmere ettersyn å ha mange trekk av grønnkurle. Dette galt mest for de grønne plantedelene. Grønnkurla står jo oftest unnselig og duknakket nede i vegetasjonen med sine nyanser i grønt og vil helst ikke stikke seg fram i plantesamfunnet. Dette eksemplaret var derimot svært så fornemt og prangende.

Planten kan tolkes som kryssingen Coeloglossum viride x Dactylorhiza fuchsii, jfr. Jørgensen (1908), Hylander ( 1966 ). Det er særlig Hylanders skisser og beskrivelse som er lagt til grunn for for denne bestemmelsen. Nær voksestedet sto det grønnkurle, skogmarihand, brudespore, lappmarihand og flere andre orkideer.

Slekten Coeloglossum står tross sitt nøkterne ytre nær Dactylorhiza. Denne hybriden oppstår bare en sjelden gang, men har da en stor positiv krysningseffekt utseendemessig. Det første funn av hybriden er fra året 1877 på Kilafjell, Balsfjord i Troms hvor den ble registrert av J. M. Norman, (Norman 1894). I Troms fylke er denne hybriden funnet ca 4 ganger (1994).

 

HOME

Litteratur:
Engelskjøn, T. & Skifte, O. 1995: The vascular plants of Troms, North- Norway. Revised distribution maps and altitude limits after Benum: The flora of Troms fylke. Tromura, Naturvitenskap 80.

Heggelund, I. 1994. En sjelden orkidehybrid- grønnkurle x skogmarihand. Polarflokken 19(1): 89-94. Tromsø.
Hylander, N. 1966: Nordisk karlväxtflora II Almqvist & Wiksell, Stock-holm 454 s.

Jørgensen, E. 1908: MS. Dagbok fra botaniske reiser i Troms 1892-1894 . Univ. i Bergen

Normann, J. M. 1894: Norges arktiske flora. I. Første del. Kristiania.