Melilotus albus Kvitsteinkløver
  NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Vilgesmiehtaluovvar    Vit sötväppling     Valkomesikkä      Hvid Stenkløver   Steinsmári     White Melilot    Weißer SteinkleeErtefamilien  Fabaceae
 

  

Kvitsteinkløver Melilotus albus
Synonym: M. vulgaris Willd.

Melilotus - sammensatt av gresk meli, honning, og Lotus. Navn på en erteplante hos Theofrast, 300 f.Kr.

Albus - kvit


Toårig urt i slekten steinkløvere som tilhører erteblomstfamilien. Planten blir 40-150 cm høy, og har 3-koplete blad med tannfliker. Helt hvite blomster. Blomstring i juni-august.

Blomstene står oppover i lange aks øverst på stilken, og blomstene på samme plante er typisk på ulike utviklingstrinn samtidig. I Norge vokser den nær kulturmark og tettbygde strøk, og trives best på Østlandet. Noen få steder i Nordland og ett i Troms. Også funnet i Sør- Varanger, Finnmark.

Kvitsteinkløver har tidligere vært brukt i landbruket.


 Foto: Ivar Heggelund