NORDAFLORA   Ivar Heggelund

Velkommen til plantefoto-arkivet Nordaflora, med vekt på arter fra Nordkalotten. Bildekvaliteten er redusert for å lette nedlastinga.
Welcome to Nordaflora. This page is a photo herbarium with species from northern Scandinavia.

Noen arter du kan finne "nordpå"
Papaver laestadianum  Pedicularis flammea  Polemonium boreale  Tephroseris integrifolia  Crepis multicaulis  Hippuris tetraphylla  Diantus superbus  Braya purpurascens  

Floraen på Nordkalotten er eksotisk og særpreget. Her kan du se planter som du ikke vil finne andre steder i Vest- Europa. Det skyldes innslaget av østlige arter som kommer inn fra tundra og taiga, og de arktiske artene hvorav enkelte har sin sørgrense lengst nord i Norge

Ivar Heggelund

Alle artene etter familieLokalt flora-nyttRødlistede arter

Sist innlagte bilderNordaflora 2

Ny webside: NORDAFLORA 2 fungerer bedre på mobiltelefon. Den inneholder også endel bilder av fugler, dyr m.m. som en "bifangst" fra turer i skog og mark. Sida er under utviklingNB! Denne web-sida er under omarbeiding og enkelte funksjoner er ikke aktive ennå. Bilder av noen arter er derfor ikke tilpasset visning på mobiltelefon inntil videre. Uthevet RØD- skrift er LINKER som kan klikkes på.